figurka bożka (god statue)

421

Drewniany malowany posążek jakiegoś bożka.

(Painted wooden figure of some kind of god.)

 


ołówek, kredka (pencil, coloured pencil)

Advertisements