nietoperz (bat)

658

Inspiracją był ten fragment deski:

(This part of the board was my inspiration:)

DSC_3071

BONUS!

Jeśli odwrócisz rysunek do góry nogami, otrzymasz milutkiego misia:

(When you turn this drawing upside down you’ll get a friendly bear:)

657

🙂 🙂 🙂

 


ołówek (pencil)

©

 

 

Advertisements

Pan Sałatka (Mr. Salad)

560

Inspiracją były rozwijające się liście z tej fotografii pt. Revival – znalezione na blogu https://waldfoto.wordpress.com:

(These newly-formed leaves were my inspiration – photo titled Revival found at blog https://waldfoto.wordpress.com):

salatka

Link: https://waldfoto.wordpress.com/2018/04/26/revival/

 


ołówek, kredka (pencil, coloured pencil)

©

literkowa dama (letters lady)

482

Taki eksperyment… Czasami korzystam z liter jako inspiracji do jakiegoś rysunku – i tu chciałam sprawdzić, czy uda mi się zrobić postać tylko z samych liter. Prawie się udało 😉 , zdecydowaną większość tej postaci tworzą litery. Nogi to litera ‘W’, biodra to przewrócona litera ‘O’, tułów z naszyjnikiem to ‘Ö’, a twarz to mała litera ‘g’. Jedynie włosy nie pochodzą od liter – chyba, że potraktować je jako mnóstwo małych literek ‘o’ 😀

(This is an experimental drawing… Sometimes I use letters as my inspiration to drawings – and here I wanted to check if I could make a character only with the letters. Almost succeeded 😉 , the vast majority of this character is made up of the letters. Her legs come from the letter ‘W’, the hip is overturned letter ‘O’, the torso with the necklace is ‘Ö’, and the face is a small letter ‘g’. Only her hair wasn’t taken from the letters – unless you want to see it as a lot of small letters ‘o’ 😀 )

 


ołówek (pencil)

©