nowa kategoria (new category)

Dodałam na blogu nową kategorię: ‘spotkani na ulicy’ -> to rysunki osób, które zwróciły moją uwagę i które bardzo chciałam narysować; osoby zauważone w pociągu, autobusie, na ulicy, w parku, etc. A ponieważ rysując nie umiem uchwycić podobieństwa, więc na rysunku to NIE jest nigdy dokładnie ta osoba, którą zauważyłam w rzeczywistości 🙂

__________________________________________________________________

I’ve added a new category to blog: ‘saw them in the street’ -> sketches of people, who catched my eye, and whose I’ve wanted to draw in that moment; people from train, bus, street or park, etc. And because I don’t know how to capture the likeness, so in the drawing it’s NEVER exactly the same person, which I’ve seen in real life 🙂

Advertisements

5 thoughts on “nowa kategoria (new category)

  1. saktimari says:

    Indywidualność dostrzegasz poprzez literki i kreski i to jest właśnie niepowtarzalne…. inne
    Ty dobrze wiesz co uchwyciłeś na tych rysunkach po latach też będziesz wiedzieć 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s